кыр | рус | Eng  
Разделы сайта

«Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси жана Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчиси жогорку дипломатиялык рангдары жөнүндө» Жарлыкка кол коюлду


2014-жылдын 17-январында Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси жана Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчиси жогорку дипломатиялык рангдары жөнүндө» Жарлыкка кол койду.

Жарлыкта «Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 20-беренесине ылайык, төмөнкүдөй токтом кылынат:

Төмөнкүлөр бекитилсин:

1) Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси жана Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчиси жогорку дипломатиялык рангдарын ыйгаруу тартиби жөнүндө Жобо 1-тиркемеге ылайык;

2) Мамлекеттик жана дипломатиялык кызматтын жогорку кызматтарынын жана аларга тийиштүү чектелген жогорку дипломатиялык рангдардын тизмеси 2-тиркемеге ылайык;

3) Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси дипломатиялык рангын ыйгаруу жөнүндө күбөлүктүнформасы жана сыпаттамасы 3-тиркемеге ылайык;

4) Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчиси дипломатиялык рангын ыйгаруу жөнүндө күбөлүктүнформасы жана сыпаттамасы 4-тиркемеге ылайык.

Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармалыгы бул Жарлыктын 1-пунктунда бекитилген күбөлүктөрдү даярдоо менен байланышкан маселелерди чечсин.

Жарлыктын 1-пунктунда бекитилген күбөлүктөрдү эсепке алуу, каттоо жана берүү милдети Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнө жүктөлсүн.

Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп табылсын:

1) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын 1-августундагы № 360 «Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчисинин жана Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчисинин дипломатиялык рангдарын берүү жөнүндө күбөлүктөрдүн сыпатталышын жана үлгүлөрүн бекитүү тууралуу» Жарлыгы;

2) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын 24-декабрындагы № 605 «Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тышкы иштер министрлиги жөнүндө» Жарлыгы.

Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси жана
Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчиси
жогорку дипломатиялык рангдарын ыйгаруу тартиби жөнүндө жобо

1. Жалпы жоболор

1. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу
Элчиси жана Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи
Элчиси жогорку дипломатиялык рангдарын ыйгаруунун тартибин белгилейт.
2. Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси
жана Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчиси
жогорку дипломатиялык рангдары Кыргыз Республикасынын
Конституциясына, “Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы
жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана ушул Жобого ылайык
ыйгарылат.

2. Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым
укуктуу Элчиси жана Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым
укуктуу Кичи Элчиси жогорку дипломатиялык рангдарын ыйгаруу

3. Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси же
Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчиси
жогорку дипломатиялык рангдары Кыргыз Республикасынын дипломатиялык
кызматынын кызматкерлерине, Кыргыз Республикасынын Президентинин
Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын
жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын эл аралык
кызматташуу маселелерин тескеген түзүмдүк бөлүмдөрүнүн кызматкерлерине,
бирок тийиштүү кызмат орду үчүн каралган дипломатиялык рангдын чектелген
жол берилген түрүнөн жогору эмес ыйгарылат.
4. Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси,
Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчиси
жогорку дипломатиялык рангдары “Кыргыз Республикасынын дипломатиялык
кызматы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 21 жана 27-
беренелеринин жоболорун эске алуу менен өмүр бою ыйгарылат.
5. Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси же
Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчиси
жогорку дипломатиялык рангдары ыйгарылган адамдарга Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык эмгек акысына
атайын үстөк акы төлөнүп берилет.
6. Жогорку дипломатиялык рангдарды ыйгаруу тийиштүү күбөлүк берүү
менен жана кызмат тизмесинде (эмгек китепчесинде) жазуу менен тастыкталат.

3. Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси
жана Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи
Элчиси жогорку дипломатиялык рангдарын ыйгаруунун тартиби

7. Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси,
Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчиси
жогорку дипломатиялык рангдары Кыргыз Республикасынын тышкы иштер
чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын (мындан ары – ыйгарым укуктуу
орган) жетекчисинин сунуштамасы боюнча Кыргыз Республикасынын
Президенти тарабынан ыйгарылат.
8. Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси,
Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчиси
жогорку дипломатиялык рангдарын ыйгаруу жакшы мүнөздөмөгө ээ болгон
учурда, ырааттуу түрдө, ээлеген кызматын, адистиги боюнча иш тажрыйбасын,
квалификациясын жана кызматтык ишинин натыйжаларын эске алуу менен
жүргүзүлөт.
9. Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси
жогорку дипломатиялык рангын ыйгарууга Кыргыз Республикасынын Атайын
жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчиси дипломатиялык рангы бар тийиштүү
жогорку кызмат адамдары, ээлеген кызматын эске алуу менен сунушталат.
10. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер чөйрөсүндө ыйгарым
укуктуу органдын жетекчисине Кыргыз Республикасынын Атайын жана
Ыйгарым укуктуу Элчиси рангы кызматы боюнча бул Жободо белгиленген
тартипти сактоонун зарылдыгысыз ыйгарылат.
11. Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи
Элчиси дипломатиялык рангын ыйгарууга ээлеген кызматын эске алуу менен
жана 1-класстагы кеңешчи рангы бар болгондо жана анда үч жылдан кем эмес
мөөнөттө болгондо тийиштүү жогорку кызмат адамдары көрсөтүлөт.
12. Дипломатиялык кызматка жаңы орношкон, кызматка дайындоо жана
кызматтан бошотуу Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан ишке
ашырылган кызмат адамдары кызматтагы 2 жылдан кем эмес стажы, Кыргыз
Республикасынын тышкы саясатын ишке ашырууга натыйжалуу катышуусу
эске алынып Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи
Элчиси дипломатиялык рангын ыйгарууга сунушталат.
13. Жумушу боюнча олуттуу эскертүүсү жана/же тартиптик жаза алган
жана ал Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген
тартипте алынбаган дипломатиялык кызматтын кызматкерлери Кыргыз
Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси, Кыргыз
Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчиси жогорку
дипломатиялык рангдарын ыйгарууга көрсөтүлбөйт.4. Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси,
Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчиси
жогорку дипломатиялык рангдарын кезексиз ыйгаруунун, ошондой эле
ажыратуунун жана калыбына келтирүүнүн тартиби

14. Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси,
Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчиси
жогорку дипломатиялык рангдары тийиштүү кызмат адамдарына ушул Жободо
көрсөтүлгөн ранг берүүнүн кезегин жана мөөнөттөрү боюнча чектерди
сактабастан, өзүнүн кызматтык милдеттерин ак ниет аткаргандыгы, активдүү,
демилгелүү жана кынтыксыз кызматы, өзгөчө маанидеги жана татаалдыктагы
атайын тапшырмаларды аткаргандыгы, ошондой аларды аткарууда кыйла
ийгиликтерге жетишкендиги жана өзгөчө сиңирген эмгеги үчүн ыйгарылышы
мүмкүн.
15. Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси,
Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчиси
жогорку дипломатиялык рангдарынан ажыратуу Кыргыз Республикасынын
ченемдик укуктук актыларында каралган негизде жана тартипте ишке
ашырылат.
16. Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси,
Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчиси
жогорку дипломатиялык рангдарын калыбына келтирүү Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралган негизде жана
тартипте ишке ашырылат.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарийКыргызстандын жаңылыктарАрхив

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


Урматтуу жарандар!

Коррупциялык схемалар же көрүнүштөр жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Антикоррупциялык сайты аркылуу билдирүүңүздөрдү суранабыз:
КРнын Өкмөт Аппаратынын ишеним телефону:
+(996-312) 62-53-85 (9:00 дөн 18:00 гө чейин жумуш күндөрү)


 

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги

 
 

Государственные органы власти

 
Разделы сайта
Кыргыз Республикасы, Ош ш., Ленина көч. 318    +996 32 22 5 55 46
 

© 2013 Кыргызстандын түштүгү боюнча кыргыз республикасынын тышкы иштер министирлигинин ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү

Яндекс.Метрика