кыр | рус | Eng  
Разделы сайта

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Кыргызстандын түштүгү боюнча ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу


КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 25-декабрындагы №705 токтому

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Кыргызстандын түштүгү боюнча ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу

Дипломатиялык кызматтын органдарынын ишин жөнгө салуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын тышкы саясатын натыйжалуу ишке ашыруу максатында, “Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10, 17-беренелерин жетекчиликке алуу менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Тиркелген: Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Кыргызстандын түштүгү боюнча ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү жөнүндө жобо бекитилсин.
2. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги өзүнүн чечимдерин ушул токтомго ылайык келтирсин.
3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 11-августундагы № 477 “Кыргызстандын түштүгүндөгү Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
- токтомдун мамлекеттик тилдеги текстинин аталышындагы жана 1-пунктундагы “Кыргызстандын түштүгүндөгү Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Кыргызстандын түштүгү боюнча ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү” деген сөздөргө алмаштырылсын;
- 2, 3-пункттары күчүн жоготту деп табылсын.
4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 31-январындагы № 56 “Кыргызстандын түштүгүндөгү Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 11-августундагы № 477 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” токтому күчүн жоготту деп табылсын.
5. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Премьер-министр Ж.Ж. Сатыбалдиев

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн 2013-жылдын
“25” декабр
№ 705 токтому менен
бекитилген


Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Кыргызстандын түштүгү боюнча ыйгарым укуктуу
өкүлчүлүгү жөнүндө
жобо


1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Кыргызстандын түштүгү боюнча ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү (мындан ары - Өкүлчүлүк) Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин атынан (мындан ары - Министрлик) Кыргыз Республикасынын Ош, Жалал-Абад жана Баткен областтарында иш алып баруучу мамлекеттик орган болуп эсептелет.
2. Министрлик Өкүлчүлүктүн ишине жалпы жетекчилик кылат жана координациялайт.
3. Өкүлчүлүк өз ишин Кыргыз Республикасынын Конституциясына, “Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, “Мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге, ошондой эле ушул Жобого ылайык ишке ашырат.
4. Өкүлчүлүк Ош шаарында жайгашат.
Өкүлчүлүккө жүктөлгөн функцияларды жана милдеттерди чечүү үчүн Өкүлчүлүктүн Жалал-Абад жана Баткен шаарларында өз пункттары бар.
5. Өкүлчүлүктүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби түшүрүлгөн, мамлекеттик, расмий жана англис тилдеринде аталышы жазылган мөөрү бар.

2. Өкүлчүлүктүн максаты жана милдеттери

6. Өкүлчүлүктүн ишинин максаты өзүнүн компетенциясынын чегинде Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын курсун натыйжалуу ишке ашырууга катышуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын, аймактык бүтүндүгүн жана башка улуттук кызыкчылыктарын эл аралык мамилелерде коргоо болуп саналат.
7. Өкүлчүлүк өзүнүн компетенциясынын чегинде Министрлик менен макулдашуу боюнча төмөнкү милдеттерди аткарат:
 Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттер менен тең укуктуу мамилелерин ар тараптуу өнүктүрүүгө жана эл аралык уюмдар менен натыйжалуу кызматташууга багытталган тышкы саясий курсун эл аралык укуктун жалпыга таанылган ченемдерине ылайык өткөрүүгө катышат;
 Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын, аймактык бүтүндүгүн жана башка улуттук кызыкчылыктарын эл аралык мамилелерде коргоону дипломатиялык каражаттар менен камсыздоого катышат;
 Кыргыз Республикасынын экономикалык, социалдык жана миграциялык саясатын ишке ашырууга катышат;
 Кыргыз Республикасынын Ош, Жалал-Абад жана Баткен областтарында жайгашкан жана өз ишин жүргүзгөн чет мамлекеттердин консулдук мекемелери, эл аралык уюмдар жана алардын өкүлчүлүктөрү менен байланышты камсыз кылат;
 Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттер менен тышкы экономикалык жана соода байланыштарын өнүктүрүүгө жана кеңейтүүгө, Кыргыз Республикасынын экспорттук жана туристтик мүмкүнчүлүктөрүн алга жылдырууга, Кыргыз Республикасынын экономикасына чет өлкөлүк инвестицияларды, жаңы технологияларды жана инновацияларды тартууга, чет мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен гуманитардык жана техникалык кызматташтыкты кеңейтүүгө катышат;
 Министрлик белгилеген башка милдеттерди аткарат.

3. Өкүлчүлүктүн функциялары

8. Жүктөлгөн милдеттерди чечүү үчүн Өкүлчүлүк өзүнүн компетенциясынын чегинде төмөнкү функцияларды ишке ашырат:
 Кыргыз Республикасынын тышкы саясатын ишке ашыруу маселелери боюнча сунуштарды иштеп чыгат жана Министрликке киргизет;
 Министрликтин тапшырмасы боюнча билдирүүлөр жана башка тышкы саясий демилгелер менен чыгат;
 Кыргыз Республикасынын Ош, Жалал-Абад жана Баткен областтарында өткөрүлүүчү эл аралык конференциялардын, форумдардын ишине Министрликтин катышуусун камсыз кылат;
 Кыргыз Республикасынын Ош, Жалал-Абад жана Баткен областтарынын аймактарында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана эл аралык укуктун ченемдерине ылайык консулдук ишти уюштурат;
 чет өлкөлөрдө жашаган кыргыз диаспоралары жана мекендештер менен Кыргыз Республикасынын байланыштарын өнүктүрүүгө жана сактоого көмөк көрсөтөт;
 Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринин жана ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун иштеп чыгат;
 Министрлик менен макулдашуу боюнча мамлекеттик органдардын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, ошондой эле жеке жана юридикалык жактардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясий курсун ишке ашыруу маселеси боюнча суроо-талаптарына түшүндүрмө берет;
 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн улуттук коопсуздук, коргоо, жаратылыш жана суу-энергетикалык ресурстарын пайдалануу, айлана-чөйрөнү коргоо, тышкы экономикалык жана соода, илимий-техникалык, маданий-гуманитардык, миграциялык байланыш сыяктуу чөйрөлөрдөгү саясатын жана иш-чараларын ишке ашырууга катышат;
 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик миграциялык саясатын ишке ашырууга, анын ичинен мыйзамсыз миграциянын алдын алуу жана бөгөт коюу, миграциялык контролду уюштуруу боюнча чаралардын тийиштүү мамлекеттик органдар тарабынан ишке ашырылышына катышуу жолу аркылуу көмөк көрсөтөт;
 эки жана көп тараптуу кызматташтыктын алкагында Кыргыз Республикасынын тышкы саясий маселелер боюнча позицияларынын долбоорлорун иштеп чыгат жана Министрликке киргизет;
 Министрлик менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын чет мамлекеттердин мамлекеттик органдары жана кызмат адамдары же эл аралык уюмдардын кызмат адамдары менен болгон байланышын дипломатиялык жактан колдоону камсыз кылат;
 Министрлик менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына, жалпыга маалымдоо каражаттарына эл аралык абал жана Кыргыз Республикасынын тышкы саясаты жөнүндө маалымат берет;
 Кыргыз Республикасынын Ош, Жалал-Абад жана Баткен областтарында жайгашкан жана өз ишин жүргүзгөн чет мамлекеттердин консулдук мекемелеринин, ошондой эле эл аралык уюмдардын, алардын өкүлчүлүктөрүнүн иши үчүн Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары менен эл аралык укуктун ченемдерине ылайык зарыл болгон шарттарды түзүүгө көмөк көрсөтөт;
 иш кагаздарын жүргүзүүнү уюштурат, мамлекеттик сырды түзгөн маалыматтардын корголушун камсыз кылат, жашырын иш кагаздарын жүргүзөт, жашырындуулук жана кызматтык сыр режимин сактайт;
 Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерине ылайык, артыкчылыктардын жана иммунитеттердин сакталышына контрол жүргүзөт;
 Кыргыз Республикасынын Ош, Жалал-Абад жана Баткен областтарындагы мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин алар жана алардын кызмат адамдары тарабынан эл аралык иштеги тышкы саясаттын бирдиктүү принцибинин сакталышы жана Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттенмелеринин аткарылышы максатында координациялоону ишке ашырууга көмөк көрсөтөт;
 Министрликтин түзүмдүк бөлүнүштөрү жана алар аркылуу - Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелери менен өз ара аракеттенет, ошондой эле аларга Кыргыз Республикасынын Ош, Жалал-Абад жана Баткен областтарынын аймактарында эл аралык мүнөздөгү иш-чараларды ишке ашырууга көмөк көрсөтөт;
 Министрлик тарабынан жүктөлгөн башка функцияларды ишке ашырат.

4. Өкүлчүлүктүн ишин уюштуруу

9. Өкүлчүлүктүн жетекчиси Өкүлчүлүктү жетектейт.
10. Өкүлчүлүктө Өкүлчүлүктүн жетекчисинин орун басарынын кызматы каралат.
11. Өкүлчүлүктө жана анын пункттарында дипломатиялык жана мамлекеттик администрациялык кызматтарга дайындоо Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министри тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жүргүзүлөт.
12. Өкүлчүлүктүн жетекчиси Өкүлчүлүккө жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын аткарылышына жеке жоопкерчилик тартат, Өкүлчүлүктүн жетекчисинин орун басарынын жана башка кызматкерлеринин функционалдык милдеттерин аныктайт.
13. Өкүлчүлүктүн жетекчиси жок учурда анын милдеттери убактылуу жетекчинин орун басарына жүктөлөт.
14. Өкүлчүлүктүн жетекчиси Өкүлчүлүккө жүктөлгөн милдеттерди жана функцияларды аткаруу максатында төмөнкүлөрдү камсыз кылат:
- Өкүлчүлүктүн ишин жетектөөнү жана анын кызматкерлеринин ишин уюштурууну;
- Өкүлчүлүктүн жана анын пункттарынын кызматкерлеринин ортосунда милдеттерди бөлүштүрүүнү, алар тарабынан ички эмгек тартибинин сакталышына чараларды көрүүнү, алардын милдеттерди жана тапшырмаларды өз убагында, сапаттуу жана натыйжалуу аткаруусун контролдоону;
- Министрлик белгилеген тартипте Өкүлчүлүктүн жана анын пункттарынын иши жөнүндө отчетторду Министрликке берүүнү;
- Өкүлчүлүккө жана анын пункттарына бөлүнүүчү бюджеттик каражаттарды, ошондой эле консулдук кызмат көрсөтүүлөрдөн алынуучу каражаттарды сарамжалдуу чыгымдоону;
- Өкүлчүлүктүн жана анын пункттарынын кызматкерлеринин кесиптик деңгээлин жогорулатуу үчүн, чет тилдерди билүүсүн өркүндөтүү үчүн шарттарды түзүүнү;
- жамаатта жагымдуу моралдык-психологиялык климатты кармоону, Өкүлчүлүктүн жана анын пункттарынын кызматкерлеринин иши үчүн зарыл болгон техникалык шарттарды камсыз кылууну, анын иши менен байланышкан маселелер боюнча сунуштарды белгиленген тартипте киргизүүнү.
15. Өкүлчүлүктү жана анын пункттарын күтүүгө кеткен чыгымдарды каржылоо республикалык бюджеттин жана атайын каражаттардын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына каршы келбеген башка каржылоо булактарынын эсебинен ишке ашырылат.
16. Өкүлчүлүктүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипке ылайык Казына тутумунда атайын эсеби бар.

5. Корутунду жобо

17. Өкүлчүлүктү жана анын пункттарын кайра уюштуруу жана жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.
18. Өкүлчүлүктү жоюуда документтер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сакталат.
______________________________________________
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий

Цитата

    EO

    18 марта 2017 05:54

This article will assist the internet visitors for setting up new web site or even a blog from start to end.Кыргызстандын жаңылыктарАрхив

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


Урматтуу жарандар!

Коррупциялык схемалар же көрүнүштөр жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Антикоррупциялык сайты аркылуу билдирүүңүздөрдү суранабыз:
КРнын Өкмөт Аппаратынын ишеним телефону:
+(996-312) 62-53-85 (9:00 дөн 18:00 гө чейин жумуш күндөрү)


 

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги

 
 

Государственные органы власти

 
Разделы сайта
Кыргыз Республикасы, Ош ш., Ленина көч. 318    +996 32 22 5 55 46
 

© 2013 Кыргызстандын түштүгү боюнча кыргыз республикасынын тышкы иштер министирлигинин ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү

Яндекс.Метрика